1. اطلاعیه شماره 5
دبیرخانه همایش ملی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس قصد دارد تا آثار تمدنی فراموش شده یا رو به نابودی حوزه خلیج فارس را شناسایی و ضمن برگزاری همایش در اردیبهشت 1401، معرفی نماید. علاقه مندان می توانند تصاویر مدنظر خود را به صورت افقی با ذکر نام اثر و منطقه استقرار آن به همراه معرفی مختصر اثر، به شماره 09015534800 ارسال نمایند.
2. اطلاعیه شماره 4
نظر به درخواست مکرر پژوهشگران ارجمند، مهلت ارسال مقالات کامل تا تاریخ ۲۰ فرودین ۱۴۰۱ تمدید شد. با توجه به برگزاری همایش در ۱۷ اردیبهشت و نیاز به زمان کافی جهت داوری مقالات، این تاریخ تمدید نخواهد شد.
3. اطلاعیه شماره 3
دبیرخانه همایش ملی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس در نظر دارد تا ۱۴ اسفند آماده سازی کتاب چکیده مقالات را آغاز کند.
4. اطلاعیه شماره 1: نحوه ارسال چکیده مقالات
خواهشمند چکیده مقاله خود را به ایمیل همایش به آدرسPersiangulf.hcc@pgu.ac.ir ارسال کنید. برای دسترسی به چارچوب چکیده مقالات به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه شود.