چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
08:00 تا 11:00
افتتاحیه
برنامه افتتاحیه همایش- سالن اصلی (دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی) 21 اردیبهشت 1401 (ساعت 11-8:30)
محل برگزاری
سالن اصلی دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
08:30 تا 08:45
افتتاحیه
قرائت آیاتی از قران کریم و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
08:45 تا 08:55
افتتاحیه
پخش کلیپ
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
08:55 تا 09:05
سخنرانی
جناب دکتر محمد مدرسی
خوش آمدگویی ریاست محترم دانشگاه؛ جناب دکتر محمد مدرسی
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
09:05 تا 09:25
سخنرانی
آیت الله صفایی بوشهری،
سخنرانی آیت الله صفایی بوشهری، امام جمعه و نماینده مقام معظم رهبری در استان بوشهر
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
09:25 تا 09:45
سخنرانی
احمد محمدی زاده
سخنرانی جناب آقای احمد محمدی زاده، استاندار محترم بوشهر
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
09:45 تا 09:50
سخنرانی
دکتر حسن الهیاری
ارائه گزارش فعالیت های اجرایی دبیرخانه همایش توسط دبیر اجرایی همایش: دکتر حسن الهیاری