اطلاعیه شماره 4
14 اسفند 1400
اطلاعیه شماره 4

نظر به درخواست مکرر پژوهشگران ارجمند، مهلت ارسال مقالات کامل تا تاریخ ۲۰ فرودین ۱۴۰۱ تمدید شد. با توجه به برگزاری همایش در ۱۷ اردیبهشت و نیاز به زمان کافی جهت داوری مقالات، این تاریخ تمدید نخواهد شد. 

با تشکر

دبیرخانه همایش ملی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس