اطلاعیه شماره 3
09 اسفند 1400
اطلاعیه شماره 3

دبیرخانه همایش ملی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس در نظر دارد تا ۱۴ اسفند آماده سازی کتاب چکیده مقالات را آغاز کند. لذا خواهشمند است چکیده مقاله خود که نیاز به اصلاح داشته اند را هر چه سریعتر به ایمیل همایش به آدرس Persiangulf.hcc@pgu.ac.ir ارسال نمایید.

بااحترام

دبیرخانه همایش ملی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس